O projekcie

Głównym celem projektu jest ułatwienie 160 studentom i studentkom dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu wejścia na rynek pracy poprzez rozwój i wyposażanie ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców.

Projekt w szczególności będzie polegał na podniesieniu poziomu umiejętności i kompetencji:

 • ZAWODOWYCH – zgodnie z oczekiwaniami pracodawców w instytucjach publicznych, społecznych, NGO, przedsiębiorstwach – także zorientowanych na innowacje społeczne
 • KOMUNIKACYJNYCH – umiejętności pracy w grupie, interpersonalnych, językowych
 • W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – w tym przedsiębiorczości akademickiej i społecznej, kreatywności, krytycznego myślenia, rozwoju własnych firm
 • ANALITYCZNYCH – w tym umiejętności twórczego rozwiązywania problemów poprzez realizację zadań praktycznych
 • INFORMATYCZNYCH – w tym wyszukiwania  informacji i ich skutecznego prezentowania

Zajęcia będą realizowane w formie:

 • certyfikowanych szkoleń  (CER)
 • zajęć warsztatowych (WA)
 • zadań praktycznych (ZP) realizowanych w formie projektowej także z ekspertami-praktykami
 • wizyt studyjnych u pracodawców (WS)

Program obejmuje:

 • BLOK INNOWACJI SPOŁECZNYCH
 • BLOK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • BLOK KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
 • WIZYTY STUDYJNE

 Korzyści z udziału w projekcie:

 • certyfikat ukończenia całości projektu – wraz z wykazem poszczególnych kursów, potwierdzający zdobyte kompetencje i umiejętności poszukiwane przez pracodawców
 • opłacony kurs języka angielskiego lub niemieckiego wraz z kosztami uzyskania certyfikatu
 • certyfikaty dla zdobytych kompetencji zawodowych
 • zdobycie nowych umiejętności cennych w karierze zawodowej
 • udział w projekcie LIS zwalnia z praktyk oraz fakultatywnych ścieżek

Czas realizacji:

 • I edycja – styczeń – wrzesień 2017
 • II edycja – październik 2017 – czerwiec 2018

Projekt LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH powstał z inicjatywy pasjonatów innowacji społecznych, nauki zaangażowanej społecznie, odpowiedzialnych badań i rozwoju, partycypacyjnych modeli funkcjonowania różnych instytucji i współpracy międzysektorowej.

W skład zespołu wchodzą prof. Radosław Fiedler, Joanna Morawska-Jancelewicz, Anna Schmidt-Fiedler, dr Artur Pohl, dr Rafał Wiśniewski, mgr Leonard Dajerling. Wspierają nas pracownicy WNPiD.